Програма конференції

Програма конференції AISTIS 2023

Conference program AISTIS 2023

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Андон Пилип Іларіонович – академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, почесний директор Інституту програмних систем НАН України, голова;

Алієв Алікпер – доктор технічних наук, професор, заслужений учитель республіки Азербайджан, завідувач кафедри “Інформаційні технології та програмування” Бакинського Державного Університету;

Баранов Георгій Леонідович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету;

Дивак Микола Петрович – доктор технічних наук, професор, проректор з питань науки Західноукраїнський національний університет;

Жадько Костянтин Степанович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро;

Затонацька Тетяна Георгіївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Зосімов В’ячеслав Валерійович – доктор технічних наук, професор кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Каптур Вадим Анатолійович – кандидат технічних наук, проректор з наукової роботи Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова;

Козленко Микола Іванович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Лахно Валерій Анатолійович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних систем і мереж Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Левашенко Віталій – кандидат технічних наук, професор, Жилінський технічний університет;

Панасюк Ігор Васильович – доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України та Української технологічної академії, директор Навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій, завідувач кафедри теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну;

Плескач Валентина Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Пурський Олег Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук Київського національного торговельно-економічного університету;

Пєтухов Іван Михайлович – президент ІТ компанії «Адамант», голова Правління громадської спілки «Національна асамблея України»;

Сайко Володимир Григорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Семенченко Андрій Іванович – доктор наук з державного управління, професор, член Національної комісії з питань державного регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку;

Субач Ігор Юрійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «КПІ імені Сікорського»;

Устименко Василь Олександрович – доктор фізико-математичних наук, професор, університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща;

Щербань Володимир Юрійович – доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної Академії комп’ютерних наук і систем, завідувач кафедри комп’ютерних наук та технологій Київського національного університету технологій та дизайну, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки;

Romanas Tumasonis – доктор технічних наук, професор факультету електроніки та інформатики Вільнюського університету прикладних наук.

 ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

29 вересня 2023 року

Модератори:

Плескач Валентина Леонідівна доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сайко Володимир Григорович доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зосімов В’ячеслав Валерійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

9.30 – 10.00 реєстрація учасників Конференції
10.00 – 10.05 вітальне слово Снитюк Віталій Євгенович, доктор технічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
10.05 – 10.10 вітальне слово Сініцин Ігор Петрович, доктор технічних наук, директор Інституту програмних систем Національної академії наук України
10.10 – 10.15 вітальне слово Алієв Алікпер, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та програмування Бакинського державного університету, заслужений вчитель республіки
10.15 – 10.20 вітальне слово Затонацька Тетяна Георгіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
10.20 – 10.35

Косик Вікторія Миколаївна, проєктна менеджерка з питань цифровізації Команди підтримки реформ Міністерства освіти та науки України

Інтерактивний додаток до підручників: вимога Закону України «Про освіту» чи необхідністьі

10.35 – 10.50

Семенченко Андрій Іванович, доктор наук з державного управління, професор, член Національної комісії з питань  державного регулювання у сферах  електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку

Європейський індекс розвитку цифрової економіки та суспільства в DESI : перспективи впровадження в Україні

10.50 – 11.05

Кустов Олег Геннадійович, ІТ компанія ЕРАМ

Сучасні тенденції у розробленні програмного забезпечення

11.05 – 11.20

Пурський Олег Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук Київського національного торгово-економічного університету

Рекомендаційна веб-система інформаційного наповнення сайту для оптимального відображення в пошукових системах

11.20 – 11.35

Гандзейчук Ілля Олександрович, технічний директор ІТ компанії Softengi

How AI Can Transform The Software Engineering Process

11.35 – 11.50

Івохін Євген Вікторович, доктор технічних наук, професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук і кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Про один алгоритм розв’язання задачі комівояжера на основі методу оптимізації потоків даних

11.50 – 12.05

Вишневський Віталій В’ячеславович, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник відділу обробки і відображення візуальної інформації Інституту проблем математичних машин і систем НАН України, дійсний член Академії технологічних наук України

Архітектура інформаційної технології для управління метрономізованим диханням “Гармонія”

12.05 – 12.20

Степашко Володимир Семенович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу інформаційних технологій індуктивного моделювання Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України

Індуктивне моделювання в контексті засобів обчислювального інтелекту

12.20 – 12.35

Жадько Костянтин Степанович, доктор економічних наук професор, завідувач кафедри підприємництва та економіки підприємства Університету митної справи та фінансів, м.Дніпро

Інвестиції і капіталізація в ІT сфері

12:35 – 12.50

Єрмак Віктор Володимирович, директор ІТ компанії Skyplyph

Використання дистанційного зондування та глибокого навчання для вибору ефективної технології захисту рослин 

12.50 – 13.00

Закутинський Ігор Володимирович, здобувач наукового ступеня доктора філософії (Ph.D.) Національного авіаційного університету

Система інтернету речей для моніторингу та управління громадським транспортом

13.00 – 13.15

Гнатюк Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор, декан факультету комп’ютерних наук та технологій Національного авіаційного університету

Охріменко Тетяна Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи  факультету комп’ютерних наук та технологій Національного авіаційного університету

Задачі та функції Центру інновацій і компетенцій «КіберДія»

13.15 – 13.45

Савченко-Синякова Євгенія Анатоліївна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Степашко Володимир Семенович, завідувач відділу інформаційних технологій індуктивного моделювання Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, Мороз Ольга Григорівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України

Порівняльне моделювання залежності температури охолодження металевого виливка від режимів роботи ливарної установки

Савченко М.Ю., аспірант, Синиця К.М., заступник директора, Савченко-Синякова Євгенія Анатоліївна, старший науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України

Методика підготовки дидактичних рекомендацій для випадку оновлення знань

13.45 – 14.00

Іваницький Максим Вадимович, здобувач наукового ступеня доктора філософії (Ph.D.) Державної науково-навчальної установи

«Академія фінансового управління»

Цифровізація ринку енергетичних послуг в умовах євроінтеграційних процесів

14.00 – 14.15

Краснощок Віктор Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Технології проектування сховищ даних у бізнесі

14.15 – 14.30

Israfilova Elmira, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Information Technologies, Mingachevir State University

Heydarova Aida, Master’s student, Department of Information Technologies, Mingachevir State University

Digital transformation of parking

14.30 – 14.45

Бучик Сергій Степанович, доктор технічних наук,  професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шматко Вікторія Олександрівна, магістр кафедри кібербезпеки та захисту інформації

Виклики та перспективи використання машинного навчання у запобіганні доменним атакам

14.45 – 15.00

Ramin Samadov Bakhtiyar, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Bagirova Sevinj Alakbar, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Information Technologies and Programming of Baku State University

Creating new solutions and services for ATM

15.00 – 15.15

Hasanova Nazli, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Informatics, Baku State University

Grid technologies in distributed systems

15.15 – 15.30

Байдур Олексій Володимирович, аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, офіцер Збройних Сил України

Передумови створення моделі кіберзахисту збройних сил України

15.30 – 15.40

заключне слово Плескач Валентина Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка